Select your Language


the backstage img mobile
hour marker min marker clock structure

We're not born timeless. We become
timeless

Isithombe somdlali webhola okhokhelwayo u-Marcel Desailly we-The Cal™ 2024

MARCEL
DESAILLY

Isithombe somculi, umbhali wamaculo kanye nomlingisi u-Tiwa Savage we-The Cal™ 2024

TIWA
SAVAGE

Isithombe sengane egqoke njengomthwebuli u-Prince Gyasi edlala nezinye izici ezizoba yingxenye yamasethi e-The Cal™ 2024

YOUNG
PRINCE

Isithombe sika-Otumfuo Nana Osei Tutu II nethimba lakhe lasebukhosini ku-The Cal™ 2024

HIS MAJESTY
OTUMFUO OSEI TUTU II

Isithombe somculi wesimanje u-Amoako Boafo we-The Cal™ 2024

Amoako
Boafo

Isithombe se-supermodel uNaomi Campbell we-The Cal™ 2024

NAOMI
CAMPBELL

Isithombe sombhali, umqondisi, umculi, umbhali wamaculo kanye nomdidiyeli womculo, uJeymes Samuel weThe Cal™ 2024

JEYMES
SAMUEL

Isithombe somlingisi u-Angela Bassett we-The Cal™ 2024

ANGELA
BASSETT

Isithombe somlingisi kanye no-DJ Idris Elba we-The Cal™ 2024

IDRIS
ELBA

Isithombe sombhali u-Margot Lee Shetterly se-The Cal™ 2024

MARGOT LEE SHETTERLY
AND AMANDA GORMAN

Isithombe somculi obonakalayo u-Prince Gyasi we-The Cal™ 2024

PRINCE
GYASI

Isithombe somculi u-Teyana Taylor se-The Cal™ 2024

TEYANA
TAYLOR

THE MANIFESTO

We do not seek fame. We do not seek success. We do not seek validation. Disciples of our own abilities. We defy those to say that we cannot, that we are too old, too young, too different, too much, too little. We seek the choice to choose the journey and live beneath a firmament of possibilities of our own creation.
We do not crack the ceiling. We remove the roof for everyone because time is not a solitary path from life and death. It is a circle of inspiration passed from generation to generation. So stop the clock. Do not accept the gospel of those who don't. Create, inspire, lend. Lend not when to stop, but when to go, when to strike, afraid or unafraid. Our assistance may be finite, but example can be infinite.
We're not born timeless. We become timeless.

The manifesto

Asifuni udumo. Asifuni impumelelo. Asifuni ukuqinisekiswa. Abafundi bamakhono ethu. Siyabaphikisa labo abathi asikwazi, ukuthi sibadala kakhulu, sibancane kakhulu, sihluke kakhulu, sibaningi kakhulu, sibancane kakhulu. Sifuna ukukhetha ukukhetha uhambo futhi siphile ngaphansi komkhathi wamathuba endalo yethu.
Asiqheli usilingi. Sisusa uphahla kuwo wonke umuntu ngoba isikhathi asiyona indlela yokuphila nokufa. Kuyindingiliza yogqozi edluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ngakho misa iwashi. Ungalamukeli ivangeli lalabo abangalamukeli. Dala, gqugquzela, bolekisa. Ungabolekisi ukuthi ume nini, kodwa uhambe nini, nini ukushaya, ukwesaba noma ungesabi. Usizo lwethu lungase lube nomkhawulo, kodwa isibonelo singaphela.
Asizalwa singenasikhathi. Siphelelwa yisikhathi.

So let us mark the passage of our own time by those who defy it. We do not seek fame. We do not seek success.
We do not seek validation.

Prince Gyasi

Ngemuva

izigcawu

portrait of Prince Gyasi, the photographer of Pirelli Calendar 2024

Zitholele umculi obonakalayo
Mayelana
Prince Gyasi

Iciko elibonakalayo elizalelwe eGhana futhi elizinze eGhana u-Prince Gyasi, owaduma ngezithombe zakhe ezinamandla nezinamandla, iningi lazo ezishuthelwe edolobheni lakubo e-Accra, uzothatha isithombe seKhalenda le-Pirelli lango-2024.
Lo mfana oneminyaka engu-28 ubudala, okhuphuke ngokushesha waze wavelela emhlabeni wonke, usebenzisa imibala egqamile kanye nokugqama kwezobuciko bakhe. Izithombe zakhe zixoxa izindaba ezibukwayo ezithwebula umoya kanye nokunyakaza komphakathi nesizukulwane sakhe kuyilapho ehlose ukubekela inselele ukulandisa kwendabuko mayelana ne-Afrika, i-elitism kwezobuciko kanye nemibono yobuhle egxile entshonalanga.
Nakuba ukukhetha kwakhe imishini manje kudlulela kumakhamera esimanjemanje, uGyasi waqala ukuthatha izithombe eneminyaka engu-16 esebenzisa i-smartphone.

Funda kabanzi mayelana nomthwebuli wezithombe Funda kabanzi mayelana ne-The Cal™ 2024

Newsletter

Bhalisela incwadi yethu yezindaba ukuze ufinyelele okuqukethwe okukhethekile

Bhalisela

Yebo la!

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Funda leli thiphu ukuze uhlole kabanzi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

Funda leli thiphu ukuze uhlole kabanzi

Khipha ezinye ezimbalwa ukuze uzifunde okuningi

50TH PIRELLI CALENDAR

the cal™ 2024

Siyakwamukela, ulimi lwethu silubeke ngesiZulu!

Welcome, we have set our language on Zulu!

Please rotate your device

This content is best experienced with your device in portrait mode.