Select your Language


the backstage img mobile
hour marker min marker clock structure

We're not born timeless. We become
timeless

Portrét bývalého profesionálneho futbalistu Marcela Desaillyho pre The Cal™ 2024

MARCEL
DESAILLY

Portrét speváčky, skladateľky a herečky Tiwy Savage pre The Cal™ 2024

TIWA
SAVAGE

Portrét dieťaťa oblečeného ako fotograf Prince Gyasi, ktorý sa hrá s niektorými prvkami, ktoré budú súčasťou súpravy The Cal™ 2024

YOUNG
PRINCE

Portrét Otumfua Nana Osei Tutu II s kráľovskou delegáciou pre The Cal™ 2024

HIS MAJESTY
OTUMFUO OSEI TUTU II

Portrét súčasnej umelkyne Amoako Boafo pre The Cal™ 2024

Amoako
Boafo

Portrét supermodelky Naomi Campbell pre The Cal™ 2024

NAOMI
CAMPBELL

Portrét spisovateľa, režiséra, speváka, skladateľa a hudobného producenta Jeymesa Samuela pre The Cal™ 2024

JEYMES
SAMUEL

Portrét herečky Angely Bassettovej pre The Cal™ 2024

ANGELA
BASSETT

Portrét herca a DJ Idrisa Elbu pre The Cal™ 2024

IDRIS
ELBA

Portrét spisovateľky Margot Lee Shetterlyovej pre The Cal™ 2024

MARGOT LEE SHETTERLY
AND AMANDA GORMAN

Portrét vizuálneho umelca Prince Gyasiho pre The Cal™ 2024

PRINCE
GYASI

Portrét speváčky Teyana Taylor pre kalendár The Cal™ 2024

TEYANA
TAYLOR

THE MANIFESTO

We do not seek fame. We do not seek success. We do not seek validation. Disciples of our own abilities. We defy those to say that we cannot, that we are too old, too young, too different, too much, too little. We seek the choice to choose the journey and live beneath a firmament of possibilities of our own creation.
We do not crack the ceiling. We remove the roof for everyone because time is not a solitary path from life and death. It is a circle of inspiration passed from generation to generation. So stop the clock. Do not accept the gospel of those who don't. Create, inspire, lend. Lend not when to stop, but when to go, when to strike, afraid or unafraid. Our assistance may be finite, but example can be infinite.
We're not born timeless. We become timeless.

The manifesto

Nehľadáme slávu. Nehľadáme úspech. Nežiadame o overenie. Učeníci našich vlastných schopností. Vzdorujeme tým, ktorí hovoria, že nemôžeme, že sme príliš starí, príliš mladí, príliš odlišní, príliš veľa, príliš málo. Hľadáme voľbu vybrať si cestu a žiť pod nebeskou klenbou možností našej vlastnej tvorby.
Strop nepraskáme. Odstránime strechu pre všetkých, pretože čas nie je osamelou cestou od života a smrti. Je to kruh inšpirácie odovzdávaný z generácie na generáciu. Tak zastav hodiny. Neprijímajte evanjelium tých, ktorí ho neprijímajú. Tvorte, inšpirujte, požičiavajte. Požičiavajte nie, kedy prestať, ale kedy ísť, kedy udrieť, so strachom alebo bez strachu. Naša pomoc môže byť konečná, ale príklad môže byť nekonečný.
Nenarodili sme sa nadčasoví. Stávame sa nadčasovými.

So let us mark the passage of our own time by those who defy it. We do not seek fame. We do not seek success.
We do not seek validation.

Prince Gyasi

Zákulisie

z Ghany

portrait of Prince Gyasi, the photographer of Pirelli Calendar 2024

Objavte umelca
Životopis
Prince Gyasi

V Ghane narodený a žijúci vizuálny umelec Prince Gyasi, ktorý sa preslávil svojimi živými a silnými obrazmi, väčšinou zhotovenými v jeho rodnom meste Accra, bude fotografovať kalendár Pirelli na rok 2024.
Dvadsaťosemročný umelec, ktorý sa rýchlo dostal do svetového povedomia, využíva vo svojej tvorbe výrazné farby a kontrast. Jeho snímky rozprávajú vizuálne príbehy, ktoré zachytávajú atmosféru a živelnosť jeho komunity a generácie a zároveň sa snažia spochybniť tradičné naratívy o Afrike, elitárstvo v umení a západné ideály krásy.
Hoci jeho výbava v súčasnosti zahŕňa najmodernejšie fotoaparáty, Gyasi začal fotografovať vo veku 16 rokov pomocou smartfónu.

Prečítajte si viac o fotografovi Prečítajte si viac o The Cal™ 2024

Newsletter

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte prístup k exkluzívnemu obsahu

Zaregistrujte sa

AHOJ!

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Prečítajte si tieto tipy a preskúmajte viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

Prečítajte si tieto tipy a preskúmajte viac

Kliknutím na tieto otázky sa dozviete viac

50TH PIRELLI CALENDAR

the cal™ 2024

Vitajte, náš jazyk sme nastavili na slovenčinu!

Welcome, we have set our language on Slovak!

Please rotate your device

This content is best experienced with your device in portrait mode.